Wie we zijn

NICC in het kort

NICC staat voor Netherlands International Cooperation Collection. Stichting NICC zet zich in om ervaringen met internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling transparanter en inzichtelijker te maken. NICC wil initiatieven met elkaar verbinden, ervaring aan nieuwe kennis koppelen en intergenerationele discussies daarover bevorderen. Op deze manier wil NICC een bijdrage leveren aan een duurzamere en meer verbonden mondiale samenleving.

Het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog tot heden kenmerkt zich als een uniek proces op het gebied van internationale samenwerking met toenemende aandacht voor mondiale duurzaamheid. Nederland vervulde volgens velen op een aantal terreinen een voortrekkersrol, zij het vanuit een wisselend perspectief. Op basis van een collectie van ruim twaalfduizend items, verrijkt met de persoonlijke ervaringen, documenten en beeldmateriaal van betrokkenen, wil stichting NICC dit proces toegankelijk en inzichtelijk maken voor eenieder en bijdragen aan reflectie met focus op intergenerationele kennisuitwisseling. Stichting NICC pleit voor een toekomst waarin het verleden van meerwaarde wordt

NICC beheert uiteenlopend materiaal over internationale samenwerking van ongeveer 1950 tot nu en maakt de index daarvan toegankelijk via haar website, tijdlijnen, (digitale) exposities, evenementen, discussie-sessies en deelnemen aan activiteiten van andere organisaties. Dit alles om meer inzicht te bieden in ontwikkelingsprocessen, geopolitieke en sociaaleconomische ontwikkelingen en internationale samenwerkingsmodellen. NICC wil ook een schakel vormen met andere bronnen van (informeel) erfgoed met betrekking tot internationale samenwerking, door connecties te maken. Zie ook de pagina NICC Partners en vrienden.

Wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van stichting NICC en nieuws te ontvangen over ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse Internationale Samenwerking, schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief. 

Doel Stichting NICC zoals verwoord in de statuten

Het doel van de stichting is om materiaal gerelateerd aan Nederlandse internationale samenwerking gericht op globale duurzame ontwikkeling, te bewaren, toegankelijk te maken en te gebruiken. Daarnaast houdt NICC zich ook bezig met activiteiten die hieraan verbonden zijn.

De stichting wil dit doel te bereiken door:

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelgroepen

  1. Organisaties, beleidsmakers, consultants, sociaal ondernemers, diplomaten, vrijwilligers etc. betrokken bij internationale activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en/of armoedebestrijding.
  2. Nederlandse en internationale studenten van het hoger beroepsonderwijs en universitaire opleidingen en mid-career professionals, vooral uit Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten
  3. Bij bepaalde tentoonstellingen en evenementen ook breder publiek, waaronder docenten uit het voortgezet onderwijs en middelbare scholieren en in Nederland werkzame expatriates en internationale bezoekers.

 

Samenwerkingspartners

  1. Organisaties en personen die internationaal gericht en/of actief zijn of waren
  2. Academies en opleidingen m.b.t. communicatie, kunst, journalistiek, collectiegebruik en -beheer
  3. Andere collecties

 

Thema’s

De collectie bevat materiaal over duurzaamheid en armoedebestrijding met onder andere de volgende onderwerpen:

Stukken