Organisatie

De stichting NICC is opgericht medio 2017 en effectief van start gegaan begin 2018.

Hieronder volgt meer over het bestuur, comité van aanbeveling, de vrijwilligers, resource personen en volgen links naar stichtingsdocumenten.

Bestuur


Het bestuur van de stichting NICC bestaat vooralsnog uit vijf personen:

Comité van aanbeveling


Stichting NICC mag zich verheugen in de steun van steeds meer supporters. Dat heeft geleid tot de oprichting van een Comité van Aanbeveling waarvan de leden hebben aangegeven stichting NICC een warm hart toe te dragen en zo nodig de stichting NICC te ondersteunen.

Leden zijn: Marc Dierkx, Ton Dietz, Sjef Ernes, Loek Hermans, Ron Keller, Bram van Ojik, Henk Ovink, Sybe Schaap, Marja Spierenburg en Andy Wehkamp. Het bestuur streeft nog naar meer diversiteit in de samenstelling van dit comité.

Vrijwilligers en stagiaires


NICC werkt vooral met vrijwilligers – startende en ervaren – zowel uit de internationale samenwerkingshoek als de creatieve sector. Deze werken samen in intergenerationele werkgroepen en een paar keer per jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst met de vrijwilligers om het NICC-beleid te bespreken. Daarnaast trekt NICC extra menskracht aan in de vorm van stagiaires en bijvoorbeeld mensen die in een begeleidingstraject zitten.

Op dit moment zoeken we menskracht om op basis van de huidige documentatie onderwerpen te rubriceren en mee te werken aan tijdlijnen en (virtuele) tentoonstellingen. Als je interesse hebt om mee te helpen en deel uit te maken van dit initiatief, klik dan hier.

Resource persons


Stichting NICC steunt op een groeiende groep resource persons die hebben aangegeven hun kennis te willen delen en mee te willen werken aan de activiteiten die helpen de doelstellingen te bereiken. Deze resource persons kunnen wij ook benaderen als mensen meer willen weten – speciaal ook ‘young professionals’ – over bepaalde onderwerpen, projecten en/of landen waar Nederland op het gebied van Internationale samenwerking actief is of was. Als je interesse hebt om mee te helpen en deel uit te maken van dit initiatief, klik dan hier.

Stukken
 


Archiefstukken van stichting NICC vind je hier