Organisatie

De stichting NICC is opgericht medio 2017 en effectief van start gegaan begin 2018.

Bestuur

Het bestuur van de stichting NICC bestaat vooralsnog uit vier personen:

Het bestuur komt minimaal ieder kwartaal bijeen en indien nodig vaker. Voor specifieke thema’s wil het bestuur commissies oprichten die inhoudelijk het collectiemateriaal van context voorzien.

Medewerkers

Momenteel zijn er bij NICC via MetaMeta – een social enterprise gericht op internationale duurzame ontwikkeling – twee medewerkers werkzaam in opdracht van het DGIS (Directoraat Generaal Internationale Samenwerking).

Vrijwilligers en stagiaires

NICC werkt vooral met vrijwilligers zowel uit de internationale samenwerkingshoek als de creatieve sector. Minimaal eens per jaar zal het bestuur een bijeenkomst met de vrijwilligers organiseren om het NICC-beleid te bespreken. Daarnaast zal NICC extra menskracht aantrekken in de vorm van stagiaires en bijvoorbeeld mensen die in een begeleidingstraject zitten.

Op dit moment zoeken we menskracht om op basis van de huidige documentatie onderwerpen te rubriceren. Als je interesse hebt om mee te helpen en deel uit te maken van dit initiatief, klik dan hier.

Stukken