Organisatie

De stichting NICC is opgericht medio 2017 en effectief van start gegaan begin 2018.

Bestuur

Het bestuur van de stichting NICC bestaat vooralsnog uit vier personen:

Het bestuur komt minimaal ieder kwartaal bijeen en indien nodig vaker. Voor specifieke thema’s maakt het bestuur dankbaar gebruik van commissies die inhoudelijk het collectiemateriaal van context voorzien.

Medewerkers

Momenteel zijn er bij NICC via MetaMeta – een social enterprise gericht op internationale duurzame ontwikkeling – twee medewerkers werkzaam in opdracht van het DGIS (Directoraat Generaal Internationale Samenwerking).

Comité van aanbeveling

Stichting NICC mag zich verheugen in de steun van steeds meer supporters. Dat heeft geleid tot de oprichting van een Comité van Aanbeveling waarvan de leden hebben aangegeven stichting NICC een warm hart toe te dragen en zo nodig de stichting NICC te ondersteunen.

Leden zijn: Marc Dierkx, Ton Dietz, Sjef Ernes, Loek Hermans, Ron Keller, Bram van Ojik, Henk Ovink, Sybe Schaap en Marja Spierenburg. Het bestuur streeft nog naar meer diversiteit in de samenstelling van dit comité. Meer informatie.

Vrijwilligers en stagiaires

NICC werkt vooral met vrijwilligers zowel uit de internationale samenwerkingshoek als de creatieve sector. Minimaal eens per jaar zal het bestuur een bijeenkomst met de vrijwilligers organiseren om het NICC-beleid te bespreken. Daarnaast zal NICC extra menskracht aantrekken in de vorm van stagiaires en bijvoorbeeld mensen die in een begeleidingstraject zitten.

Op dit moment zoeken we menskracht om op basis van de huidige documentatie onderwerpen te rubriceren. Als je interesse hebt om mee te helpen en deel uit te maken van dit initiatief, klik dan hier.

Stukken

Archiefstukken van stichting NICC vind je hier