Comité van aanbeveling


Loek Hermans

Loek Hermans was van 2007 tot november 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. Vanaf 2011 was hij fractievoorzitter en in 2011 en 2015 lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. De heer Hermans was eerder onder meer Tweede Kamerlid (1977-1990), burgemeester van Zwolle (1990-1994), Commissaris van de Koningin in Friesland (1994-1998), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kabinet- Kok II (1998-2002) en voorzitter van MKB Nederland. Hij heeft momenteel een aantal advies- en bestuursfuncties.Marja Spierenburg

Marja Spierenburg is hoogleraar bij Universiteit Leiden, met als leeropdracht ‘the Anthropology of Sustainability and Livelihoods’.

Eerder werkte zij bij de Radboud Universiteit in Nijmegen als hoogleraar ontwikkelingsstudies. Haar onderzoek richt zich op de rol van de private sector in natuurbescherming en landhervormingen in Zuidelijk en Oost Afrika.
Marja Spierenburg is tevens lid van de Internationale Advies Commissie voor Biosfeer Reservaten van UNESCO, en betrokken bij enkele projecten van Future Earth.Bram van Ojik

Bram van Ojik startte na zijn studie ontwikkelingseconomie in Amsterdam zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij Oxfam/Novib om  daarna TweedeKamerlid te worden namens GroenLinks (1993-1994).
Vanaf 1994 werkte hij als freelance journalist met de specialisatie internationale betrekkingen en was hij voorzitter van de Vereniging Milieudefensie (1995 -1997). Van 1997 tot en met 2012 vervolgde hij zijn loopbaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als Directeur Voorlichting Ontwikkelingssamenwerking, Ambassadeur in Algemene Dienst, Ambassadeur in Cotonou (Benin), Directeur Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en Directeur Sociale Ontwikkeling. 
In 2012 keerde hij terug in de Tweede Kamer waar hij o.a. fractievoorzitter van GroenLinks was en werkte als Speciaal Gezant Migratie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (2015-2017).
Bram van Ojik is vanaf 2017 opnieuw lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks.Andy Wehkamp

Andy Wehkamp, cultureel antropologe, startte haar loopbaan in 1984 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1986 tot 1996 bekleedde ze diverse beleids- en management functies in Oxfam/Novib. Vervolgens werkte ze 21 jaar bij SNV, Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie als landen- en regiodirecteur in verschillende Afrikaanse, Aziatische en Latijns Amerikaanse landen. Tenslotte was ze als directeur duurzame energie lid van de Raad van Bestuur van SNV. In 2017 keerde ze terug naar Nederland om aan de slag te gaan als directeur bij PUM, Netherlands Senior Experts, dat het Midden- en Kleinbedrijf in ontwikkelingslanden ondersteunt. Ze Verricht(te) daarnaast verschillende advies- en bestuursfuncties.Ton Dietz

Ton Dietz is emeritus professor aan de Universiteit Leiden en voormalig directeur van het Afrika-Studiecentrum Leiden. Hij werd opgeleid als sociaal geograaf en was eerder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht (als directeur van de onderzoekschool CERES). Hij is op dit moment senior onderzoeker bij het Afrika-Studiecentrum Leiden en mede-coordinator van de Leiden African Studies Assembly.Henk Ovink

Henk Ovink is naast een Nederlandse speciale gezant voor de Verenigde Naties ook overstromingsdeskundige. In 2015 werd hij benoemd tot eerste waterambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden.Marc Dierikx

Senior Onderzoeker bij de KNAW – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verantwoordelijk voor de publicatie van een online brondocument over het buitenlands beleid van Nederland ten aanzien van de Europese integratie van 1950 tot 1986.Ron Keller

Ron Keller, econoom, was ambassadeur voor Nederland in Oekraïne, Rusland, Turkije en China. Daarvoor was hij vijf jaar lang directeur-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij begon zijn carrière bij het ministerie van Financiën.
Ron Keller werkt momenteel (2019) als consultant en adviseur voor bedrijven en beleidsmakers. Daarnaast is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Leiden.Sjef Ernes

Sjef Ernes werktuigbouwkundig ingenieur, waterdeskundige met nationale (nutsbedrijven) en internationale (expat) ervaring en 16 jaar (2003-2019) CEO van Aqua for all, nu oprichter van WickedWater, een ondersteunend platform voor sociale ondernemers.Sybe Schaap

Sybe Schaap groeide op in de Noordoostpolder op een akkerbouwbedrijf en woont nu in Emmeloord. Hij begon zijn studie op de  Hogere Landbouwschool, MO Economie studeerde daarna af als drs. Sociale Wetenschappen en promoveerde tot Dr. Filosofie waarin ook habilitatie in Praag.
Hij startte zijn loopbaan als akkerbouwer op ouderlijk bedrijf en in Oekraïne en werd daarna docent / hoogleraar filosofie (Amsterdam, Praag, Kiev). Hij vervolgde zijn loopbaan als Dijkgraaf (Waterschap Noordoostpolder, Zuiveringschap West Overijssel, Groot Salland), was voorzitter Unie van Waterschappen, Netherlands Water Partnership, Hoogleraar Waterbeheer TU Delft en Wageningen WUR. Ook was hij lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer waar hij o.a. de functie van eerste ondervoorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) bekleedde.
Sybe Schaap is nu voorzitter Commissie Genetische Modificatie, voorzitter Raad van Toezicht Aqua4All en auteur van filosofieboeken.