Comité van aanbeveling

Stichting NICC mag zich verheugen in de steun van steeds meer supporters. Dat heeft geleid tot de oprichting van een Comité van Aanbeveling waarvan de leden hebben aangegeven stichting NICC een warm hart toe te dragen en zo nodig de stichting NICC te ondersteunen. Leden zijn: Marc Dierkx, Ton Dietz, Marene Elgershuizen, Sjef Ernes, Loek Hermans, Ron Keller, Bram van Ojik, Henk Ovink, Sybe Schaap, Marja Spierenburg en Andy Wehkamp. Het bestuur streeft nog naar meer diversiteit in de samenstelling van dit comité.

(op volgorde van voornaam)

Andy Wehkamp

Andy Wehkamp, cultureel antropologe, startte haar loopbaan in 1984 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van 1986 tot 1996 bekleedde ze diverse beleids- en management functies in Oxfam/Novib.


Bram van Ojik

Bram van Ojik startte na zijn studie ontwikkelingseconomie in Amsterdam zijn loopbaan als beleidsmedewerker bij Oxfam/Novib om  daarna TweedeKamerlid te worden namens GroenLinks (1993-1994).


Henk Ovink

Henk Ovink is naast een Nederlandse speciale gezant voor de Verenigde Naties ook overstromingsdeskundige. In 2015 werd hij benoemd tot eerste waterambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden.


Loek Hermans

Loek Hermans was van 2007 tot november 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. Vanaf 2011 was hij fractievoorzitter en in 2011 en 2015 lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen.


Marc Dierikx

Senior Onderzoeker bij de KNAW – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verantwoordelijk voor de publicatie van een online brondocument over het buitenlands beleid van Nederland ten aanzien van de Europese integratie van 1950 tot 1986.


Marja Spierenburg

Marja Spierenburg is hoogleraar bij Universiteit Leiden, met als leeropdracht ‘the Anthropology of Sustainability and Livelihoods’.


Marene Elgershuizen

Marene Elgershuizen is historicus. Zij studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Op dit moment doet zij onderzoek naar parlementaire strategieën van vrouwen en hun invloed op de Nederlandse politieke cultuur.


Ron Keller

Ron Keller, econoom, was ambassadeur voor Nederland in Oekraïne, Rusland, Turkije en China. Daarvoor was hij vijf jaar lang directeur-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) op het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Siri Lijfering

Siri Lijfering is cultureel antropologe en werkt als Knowledge Broker op het snijvlak van wetenschap, praktijk en beleid aan inclusieve, duurzame ontwikkeling en ‘shifting the power’ in ontwikkelingssamenwerking.


Sjef Ernes

Sjef Ernes werktuigbouwkundig ingenieur, waterdeskundige met nationale (nutsbedrijven) en internationale (expat) ervaring en 16 jaar (2003-2019) CEO van Aqua for all, nu oprichter van WickedWater, een ondersteunend platform voor sociale ondernemers.


Sybe Schaap

Sybe Schaap groeide op in de Noordoostpolder op een akkerbouwbedrijf en woont nu in Emmeloord. Hij begon zijn studie op de  Hogere Landbouwschool, MO Economie studeerde daarna af als drs. Sociale Wetenschappen en promoveerde tot Dr. Filosofie waarin ook habilitatie in Praag.


Ton Dietz

Ton Dietz is emeritus professor aan de Universiteit Leiden en voormalig directeur van het Afrika-Studiecentrum Leiden.BB11 Live
BB11 live
BBlive
BBlive
BB11 live
BBlive
BB11 Live
BB11 live
BBlive
BBlive
sex chinh quy
BBlive 360 vip