Bestuur

Het bestuur van de stichting NICC bestaat vooralsnog uit vijf personen:


Het bestuur komt om de maand bijeen en indien nodig vaker. Voor specifieke thema’s maakt het bestuur dankbaar gebruik van commissies die inhoudelijk het collectiemateriaal van context voorzien.