Stichting NICC

Doel Stichting NICC zoals verwoord in de statuten

Het doel van de stichting is om materiaal gerelateerd aan Nederlandse internationale samenwerking gericht op globale duurzame ontwikkeling, te bewaren, toegankelijk te maken en te gebruiken. Daarnaast houdt NICC zich ook bezig met activiteiten die hieraan verbonden zijn.

De stichting wil dit doel te bereiken door:

De stichting heeft geen winstoogmerk.


Doelgroepen

  1. Organisaties, vrijwilliger, consultant, sociaal ondernemers, diplomaten, etc. betrokken bij internationale activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling en/of armoedebestrijding.
  2. Nederlandse en internationale studenten van het hoger beroepsonderwijs en universitaire opleidingen en mid-career professionals, vooral uit Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten
  3. Bij bepaalde tentoonstellingen en evenementen ook breder publiek, waaronder docenten uit het voortgezet onderwijs en middelbare scholieren en in Nederland werkzame expatriates en internationale bezoekers.

 

Samenwerkingspartners

  1. Organisaties en personen die internationaal gericht en/of actief zijn of waren
  2. Academies en opleidingen m.b.t. communicatie, kunst, journalistiek, collectiegebruik en -beheer
  3. Andere collecties


Thema’s

De collectie bevat materiaal over duurzaamheid en armoedebestrijding met onder andere de volgende onderwerpen: