Eveline Herfkens brengt persoonlijk archief onder bij stichting NICC

Eveline Herfkens (Fotocollectie Nationaal Archief/Anefo/Rob Bogaerts)

Mr. E.L. (Eveline) Herfkens, minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1998 – 2002, gaat haar persoonlijk archief onderbrengen in de collectie van NICC. Mw. Herfkens volgde, als lid van het tweede kabinet-Kok, Jan Pronk op als minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Daaraan voorafgaand was ze respectievelijk beleidsambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, PvdA-kamerlid en woordvoerder op het gebied van  ontwikkelingssamenwerking, bewindvoerder van de Wereldbank voor onder meer Nederland en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN in Genève. Verder was ze in Nederland onder meer actief in de Evert Vermeer stichting, in de Fair Trade beweging en in de Raad van Kerken; internationaal was ze onder meer actief voor de Parliamentarians for Global Action envoor de Noord-Zuid campagne van de Raad van Europa. Vanaf 2002 was ze Executive Coordinator voor de Millennium Development Goals campagne van de VN.

Herfkens was lid van de zg. Utstein-groep, waarin de vier (vrouwelijke) ministers voor Ontwikkelingssamenwerking van Noorwegen, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland samen met gelijkgezinden zich sterk maakten voor verbeterde donorcoördinatie, een grotere effectiviteit en een modernere benadering van ontwikkelingssamenwerking. 

Ze boekte als minister belangrijke resultaten op het gebied van basisgezondheidszorg (zoals AIDS-, polio- en malariabestrijding, toegang tot betaalbare medicijnen), basisonderwijs, schuldverlichting, hulp aan Afrika, handel (vrijere markttoegang tot de EU-landen en ontbinding van de hulp aan Minst Ontwikkelde Landen) en volume van hulp wereldwijd (zij was namens Nederland instrumenteel in het bereiken van de Monterrey Consensus in 2002, waarbij ontwikkelde landen werden aangespoord de internationale norm van 0,7 % van het BNI als ODA voor ontwikkelingslanden te realiseren).

Herfkens heeft een uitgebreid archief van haar meest relevante interventies als kamerlid/OS woordvoerder, Wereldbank-bewindvoerder en als minister. Verder een interessante reeks boeken en andere publicaties in het Nederlands over ontwikkelingssamenwerking, inclusief diverse uitgaven van de Evert Vermeer stichting en de eerste Nederlandse uitgave van het rapport van de Commissie Brandt. Tenslotte zijn er enkele dozen met door haar geselecteerde krantenknipsels, zowel van Nederlandse als  internationale kranten en tijdschriften. Stichting NICC is voornemens het grootste deel van deze boeken en publicaties op te nemen in haar collectie (de fysieke collectie en/of de e-collectie).

Bestuur en medewerkers van NICC zijn verheugd over dit initiatief van oud-minister Herfkens en zijn vereerd met het in hen gestelde vertrouwen. Het betreft veelal uniek materiaal over een belangrijke periode in de rijke geschiedenis van de Nederlandse internationale samenwerking gericht op duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. De verwachting is dat het materiaal tegen de zomer in zijn geheel naar het NICC zal zijn overgebracht en dat de verwerking tegen het eind van 2020 voltooid zal kunnen zijn.

Eveline Herfkens (Fotocollectie Nationaal Archief/Anefo/Rob Bogaerts)
foto: Rob Bogaerts, Nationaal Archief / Anefo

← TerugBB11 Live
BB11 live
BBlive
BBlive
BB11 live
BBlive
BB11 Live
BB11 live
BBlive
BBlive
sex chinh quy
BBlive 360 vip