Ontwikkeling ‘Fair Trade’ tijdlijn door stichting NICC

Samen met direct betrokkenen wil Stichting NICC nieuwe tijdlijnen ontwikkelen rondom ‘Fair Trade’, een onderwerp waarop Nederland al ruim dertig jaar een voortrekkersrol vervult.

In eerste instantie zal een tijdlijn worden opgezet rond ‘Fair Trade’ in enge zin met de wereldwinkels, de oprichting van Max Havelaar waarbij naast koffie geleidelijk meer producten werden gecertificeerd in verduurzaamde handelsketens met oog voor sociaal-economische omstandigheden en milieu impact in de productiegebieden en in de rest van de ketens.

In verband met de nieuw te ontwikkelen tijdlijnen heeft Stichting NICC ook toestemming gekregen van betrokken organisaties om de necrologie voor de op 23 maart jl. overleden Bert Beekman, op te nemen in haar digitale collectie. Bert was vanaf de oprichting van Max Havelaar (in 1988) de eerste directeur van de organisatie. Het In Memoriam werd geschreven door Nico Roozen, die Max Havelaar initieerde vanuit de organisatie Solidaridad en lang bestuurslid was van de Stichting Max Havelaar.

Naast de ‘pure’ Fair Trade tijdlijn, wil Stichting NICC ook via tijdlijnen aandacht besteden aan Fair Trade in bredere zin, zoals verbetering van toegang voor ontwikkelingslanden tot de markten van rijke landen en duurzaamheid tafels en convenanten tussen bedrijven en de Nederlandse overheid, met name rondom palmolie en/of soja.

← TerugBB11 Live
BB11 live
BBlive
BBlive
BB11 live
BBlive
BB11 Live
BB11 live
BBlive
BBlive
sex chinh quy
BBlive 360 vip