Organization

he NICC foundation was founded in mid-2017 and effectively started in early 2018.

Board

The board of the NICC foundation currently consists of four people:

The board meets at least every quarter and more often if necessary. For specific themes, the board wants to set up committees that provide context to the content of the collection material.

Employees

NICC currently employs two staff members through MetaMeta – a social enterprise focused on international sustainable development – on behalf of the DGIS (Directorate General for International Cooperation).

Volunteers and interns

NICC werkt vooral met vrijwilligers zowel uit de internationale samenwerkingshoek als de creatieve sector. Minimaal eens per jaar zal het bestuur een bijeenkomst met de vrijwilligers organiseren om het NICC-beleid te bespreken. Daarnaast zal NICC extra menskracht aantrekken in de vorm van stagiaires en bijvoorbeeld mensen die in een begeleidingstraject zitten.

NICC mainly works with volunteers from both the international cooperation angle and the creative sector. At least once a year the board will organise a meeting with the volunteers to discuss the NICC policy. In addition, NICC will attract extra manpower in the form of trainees and, for example, people who are in a coaching trajectory.