Dutch-Kenyan international cooperation maandag 28 februari om 17:00 CET/19:00 EAT

Stichting NICC nodigt u uit voor een online meet-up over internationale samenwerking tussen Nederland en Kenia die plaatsvindt op maandag 28 februari om 17:00 CET/19:00 EAT. De bijeenkomst heeft als voertaal Engels.

Deze meet-up brengt experts en young professionals uit zowel Nederland als Kenia samen om kennis en ideeën uit te wisselen over de geschiedenis van de Nederlands-Keniaanse ontwikkelingssamenwerking.

De missie van Stichting NICC is om internationale samenwerking transparanter en inzichtelijker te maken, wat we doen door tijdlijnen te creëren. In het verleden is een tijdlijn over Kenia gemaakt die een overzicht geeft van het Nederlandse beleid ten aanzien van samenwerking met Kenia. Onlangs is een nieuwe groep vrijwilligers uit beide landen begonnen met het uitbreiden van deze tijdlijn, met een speciale focus op hoe dit beleid mensen in Kenia heeft beïnvloed. Deze vrijwilligers doen onderzoek naar de projecten die door de Nederlandse overheid werden ondersteund op verschillende gebieden, zoals landbouw, water of volksgezondheid.

Met deze meet-up willen we experts en jonge professionals met verschillende achtergronden in contact brengen om ideeën te delen over wat er in deze tijdlijn moet worden opgenomen. Wat waren sleutelmomenten in de geschiedenis van de Nederlands-Keniaanse ontwikkelingssamenwerking? Welke projecten zijn succesvol (of niet succesvol) geweest en hoe hebben deze de Keniaanse bevolking beïnvloed? Welke ervaringen mogen niet vergeten worden?

Als u dit evenement wilt bijwonen, meld u dan hier aan  en wij sturen u te zijner tijd de Zoom-link.

← Terug