Water

Water is een van de hoofdthema’s in Nederlandse Internationale Samenwerking. Nederlandse waterexpertise heeft een internationale reputatie en Nederlanders worden gezien als goede watermanagers.

Rural Water Supply – Hand pumps

Binnen de watersector is grondwater een belangrijk subthema, omdat grondwater de belangrijkste permanente waterbron is in rurale gebieden. Deze tijdlijn geeft een eerste inzicht in de trends en ontwikkelingen van de technieken die gebruikt werden (en nog steeds worden) om grondwater op te pompen.

Water Sanitation and Hygiene (WASH)

WASH is vanaf het begin een van de belangrijkste thema’s geweest wat betreft Nederlands OS beleid. Deze tijdlijn is opgebouwd uit twee delen, een meer internationaal geörienteerd deel, waarbij de internationale trends wat betrefte afspraken en beleid worden belicht. Daarnaast is er een specifieke Nederlandse WASH tijdlijn, waarin uiteengezet wordt hoe Nederland op internationale trends en afspraken heeft ingespeeld c.q. erop heeft gereageerd en op welke momenten Nederland een aanjager van innovaties en ‘game changing ideas’ is geweest.

Institutional and financial aspects of Water Supply and Sanitation

Bekijk de tijdlijn door op de afbeelding hieronder te klikken.

WSS 50 / Water Resources

Bekijk de tijdlijn door op de afbeelding hieronder te klikken.

40 jaar samenwerking Nederland en Yemen

Fayoum, Egypte