Wereld Water Dag 2022- opname en verslag beschikbaar!

Op Wereld Water Dag, 22 maart 2022, organiseerden Stichting NICC en IHE Delft, in samenwerking met IGRAC, Acacia, Deltares en IAH Netherlands, een seminar over het verleden, heden en de toekomst van grondwaterbeheer, in lijn met het thema van Wereld Water Dag ‘Grondwater: Het onzichtbare zichtbaar maken’. De opname van deze bijeenkomst (in het engels) is nu beschikbaar. Daarnaast is er ook een verslag met daarin de highlights van de bijeenkomst; conclusies, takeaways, foto’s en een beschrijving van de verschillende sprekers en hun presentaties. Hier onder de eerste pagina van het verslag, klik erop om door te kunnen klikken naar de volgende pagina’s.

Looking-back-at-World-Water-Day-2022-report-1-min

Gender en ‘Oral History’ – bekijk lezingen

Luisteren naar en delen van de verhalen van vrouwen is belangrijk. Een van de manieren om dit te doen – die ook wordt gebruikt in de NICC-tijdlijnen -is via verhalen en interviews ‘oral history’.

Op 7 maart nodigden we twee experts uit om hun kennis over de waarde van oral history te delen.

Marene Elgershuizen, historica met ervaring in ‘oral history’ en pleitbezorger voor vrouwenrechten, liet ons kennismaken met wat ‘oral history’ is en waarom het een waardevolle methode is voor het verzamelen van verhalen van vrouwen of minderheidsgroepen.

Marina de Regt is hoogleraar antropologie aan de Vrije Universiteit besprak ‘oral history’ vanuit het perspectief van feministische antropologie, wat ons leidde tot het bespreken van de rol van ‘oral history’ in internationale samenwerking. Bekijk hier de opname van deze lezingen.

Dit evenement vond via zoom plaats op 7 maart van 17:00-18:00 uur.

Dutch-Kenyan international cooperation maandag 28 februari om 17:00 CET/19:00 EAT

Stichting NICC nodigt u uit voor een online meet-up over internationale samenwerking tussen Nederland en Kenia die plaatsvindt op maandag 28 februari om 17:00 CET/19:00 EAT. De bijeenkomst heeft als voertaal Engels.

Deze meet-up brengt experts en young professionals uit zowel Nederland als Kenia samen om kennis en ideeën uit te wisselen over de geschiedenis van de Nederlands-Keniaanse ontwikkelingssamenwerking.

De missie van Stichting NICC is om internationale samenwerking transparanter en inzichtelijker te maken, wat we doen door tijdlijnen te creëren. In het verleden is een tijdlijn over Kenia gemaakt die een overzicht geeft van het Nederlandse beleid ten aanzien van samenwerking met Kenia. Onlangs is een nieuwe groep vrijwilligers uit beide landen begonnen met het uitbreiden van deze tijdlijn, met een speciale focus op hoe dit beleid mensen in Kenia heeft beïnvloed. Deze vrijwilligers doen onderzoek naar de projecten die door de Nederlandse overheid werden ondersteund op verschillende gebieden, zoals landbouw, water of volksgezondheid.

Met deze meet-up willen we experts en jonge professionals met verschillende achtergronden in contact brengen om ideeën te delen over wat er in deze tijdlijn moet worden opgenomen. Wat waren sleutelmomenten in de geschiedenis van de Nederlands-Keniaanse ontwikkelingssamenwerking? Welke projecten zijn succesvol (of niet succesvol) geweest en hoe hebben deze de Keniaanse bevolking beïnvloed? Welke ervaringen mogen niet vergeten worden?

Als u dit evenement wilt bijwonen, meld u dan hier aan  en wij sturen u te zijner tijd de Zoom-link.

Inspirerend! 70+ jaar Ontwikkelingssamenwerking

Al meer dan 70 jaar investeert Nederland in ontwikkelingssamenwerking. Hoewel we vaak geneigd zijn om vooruit te kijken, kan een blik op het verleden ons inspireren om met nieuwe ideeën te komen. In de 70+ jaar OS tijdlijn van Stichting NICC worden de verhalen van en over de Nederlandse ministers voor OS verzameld en gedeeld. Wat betekende ze voor ontwikkelingssamenwerking en hoe kunnen wij hun ervaringen gebruiken voor de toekomst? 

Bekijk de tijdlijn.

Op donderdag 27 januari om 17.00 uur waren wij over deze vragen in gesprek met de ontwikkelaars van de tijdlijn en andere geïnteresseerden uit de wereld van internationale samenwerking. Bekijk hier de opname van deze bijeenkomst.

GENDER TIJDLIJNEN

De NICC Gender Tijdlijnen zijn online

Maandag 13 december lanceerden we de nieuwe NICC-gender-tijdlijnen. Na ruim 2 jaar hard werk presenteerde onze geweldige gender-werkgroep de eerste versies van een chronologische en een topics tijdlijn. Tijdens een Web-Table-Talk gaven de samenstellers inzicht in het process en welke keuzes gemaakt zijn. Ook voerden we in een interactieve sessie de deelnemers aan deze virtuele bijeenkomst – met grote stappen want er is veel te zien – door de tijdlijnen en vroegen ze om feedback.


De gender tijdlijnen vormen een mooi overzicht van de ontwikkeling van een gender focus binnen Nederlandse internationale samenwerking. Het is een verzameling informatie, beleidsstukken en vooral persoonlijke verhalen! De prachtige oral history interviews zijn een belangrijke en unieke toevoeging die de geschiedenis van internationale samenwerking tot leven brengen!


Kijk hier de bijeenkomst terug en vergeet vooral niet de tijdlijnen zelf te bekijken!

Yemen, NL and water: verslag

In samenwerking met SIB-Utrecht, werd dit evenement gehouden op 23 november 2021 van 20:00 tot 21:30 in het Instituto Cervantes Utrecht.

Jemen’s watervoorraad en sanitatie kent veel uitdagingen. Aangezien het een van de waterschaarse landen ter wereld is, is het moeilijk voor Jemenitische inwoners om aan gezond water te komen om te drinken of voor landbouwgrond. De oorlog die Jemen al jaren teistert maakt het nog lastiger.

Grondwater is de voornaamste bron van water in het land, het grondwaterpeil is echter enorm gedaald de laatste jaren. Dit zorgt ervoor dat er geen betrouwbare bron voor water meer is. Bovendien zijn de regenval en de beschikbaarheid van water ongelijk verdeeld over het land.

Stichting NICC heeft een tijdlijn gemaakt over de geschiedenis van Jemen’s watermanagement. De sprekers die de tijdlijn, en hun eigen verhaal, deelden waren Job Kleijn en Wim Bastiaansen, beiden vrienden en bijdragers van stichting NICC. Vragen die in deze tijdlijn en de lezing naar voren kwamen waren: wat is de rol van geografische factoren op de waterschaarste? Hoe heeft de politieke onrust en de oorlog invloed op de situatie? Wat is de rol van Nederland in het verzorgen van duurzame waterbronnen in Jemen? Wat is de toegevoegde waarde van de Nederlandse expertise over de inzet van satellietbeelden?

Klik hier voor de diapresentatie van deze avond.

(Be) Inspired

Op 18 oktober organiseerde Stichting NICC het eerste evenement uit de serie ‘Be Inspired’.

Tijdens dit evenement kregen experts uit het veld en ‘young professionals’ de kans om in gesprek te gaan en te praten over hun inspiratiebronnen. Ze bespraken wat hen motiveert om zich in te zetten voor internationale samenwerking en wat de bronnen waren die belangrijk waren voor hun inspiratie.

Zo benadrukte een deelnemer hoe persoonlijke ontmoetingen (met jonge mensen) een grote inspiratiebron vormen. Het ontmoeten van mensen die baat hebben bij het werk wat je doet en die vindingrijk zijn, maakt het de moeite waard en motiveert je om het beter te doen.

Anderen gaven aan hoe internationale vraagstukken en onderwerpen, zoals het delen van data, klimaatverandering, feminisme en mensenrechten, hen motiveert om in internationale samenwerking te werken. Tegelijkertijd werd het belang van ‘bottom-up’ initiatieven genoemd en de noodzaak om te reflecteren op en het verbeteren van internationale samenwerking.

De discussie was een mooie start van een groter gesprek dat we op de ‘Be Inspired’-webpagina en in toekomstige evenementen zullen voortzetten!

NICC-tijdlijn over Egypte online

NICC publiceert een nieuwe tijdlijn over de fascinerende geschiedenis van meer de 60 jaar ontwikkelingssamenwerking tussen Egypte en Nederland op het gebied van watermanagement. De tijdlijn laat verschillende voorbeelden zien van succesvolle samenwerking tussen de twee landen en hoe deze tot stand is gekomen. Het doel is de samenwerking tussen Egypte en Nederland van context te voorzien en zo deze voorbeelden van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling transparanter en inzichtelijker te maken.

De tijdlijn is gebaseerd op materiaal uit de NICC-collectie, online bronnen en discussies met resource persons. De tijdlijn is een ‘werk in uitvoering’, waarvoor we op zoek zijn naar experts die hun ervaring en kennis willen delen. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@stichtingnicc.nl. Op- en aanmerkingen en aanvullingen zijn ook van harte welkom op hetzelfde mailadres.

De tijdlijn is hier te bekijken.

Web-Table-Talk Egypte-Nederland Watersamenwerking

Op 25 mei om 12.00 uur organiseerde de stichting NICC een web-tafelgesprek over de tijdlijn van de watersamenwerking Egypte – Nederland: Een samenvatting van de meer dan 60 jaar bilaterale samenwerking tussen de twee landen in de Egyptische watersector.

Het doel van deze tijdlijn is om een historische context te bieden aan nieuwkomers in de Egyptische watersector en iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn.

In de NICC web-table-talk presenteerden we de concept tijdlijn om een dialoog te creëren over de historische inhoud en betekenis met toekomstige uitdagingen in het achterhoofd.

Daarnaast bood het webtafelgesprek een uniek discussieplatform om experts uit de watersector uit het verleden en heden te verbinden met de experts van de toekomst.

De sprekers van het evenement waren Mostafa Ahmed Farouk, Mohamed Magdy Abdelwahab, Sherine Elwatter, Perihane Allam, Wouter Wolters en Ebel Smidt.

U kunt de opname van deze Web-Table-talk hier bekijken.

Update 7 juli: inmiddels staat de tijdlijn online