70 jaar internationale (ontwikkelings)samenwerking – Doe mee

Op 3 oktober 1949 besloot de toenmalige Nederlandse minsterraad voor de eerste maal een geldelijke bijdrage beschikbaar te stellen aan het technische hulpprogramma van de Verenigde Naties. Nederland was daarmee een van de eerste hulpaanbieders van de wereld.

Stichting NICC – die inmiddels een ruime collectie items over deze periode beheert – wil daar graag via tijdlijnen en kleine tentoonstellingen aandacht aan besteden. We zoeken daarvoor persoonlijke verhalen, ervaringen en beeldmateriaal die de items in onze collectie van kleur en inhoud voorzien.

Wil je meedoen, vul dan ons deel-kennis-formulier in.

1 Bron: De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking 1949-1999, J.A. Nekkers en P.A.M. Malcontent (red.) Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1999